Category: Abu Dhabi

Abu Dhabi

Abu Dhabi je největším a patrně nejoblíbenějším emirátem. Odpočinek naleznete v parcích s vodotrysky, v alejích nádherných palem, stejně jako na plážích. Odpočinou si můžete i na uměle vybudovaném ostrově Lulu, kde je krásná romantická laguna a umělé pláže s červeným pískem. Nachází se zde moderní nákupní střediska a luxusní restaurace. Mnoho pláží a ostrovů patří pod ochranu UNESCO, protože zde žijí kolonie kormorána arabského a je zde domov téměř 90 % populace orla mořského v Perském zálivu. Město Abu Dhabi je i moderním vzkvétajícím městem s velkým množstvím moderních budov a až futuristicky pojaté architektury.Najdete zde úctyhodné množství mešit. Jejich počet se pohybuje kolem 300. Navštívit můžete mj. i starobylé paláce, palác Al – Husn z roku 1 793, umělecká muzea, nebo nejstarší čtvrť Batin. Na každém rohu také najdete tzv. súky, což jsou tradiční arabské bazary, z nichž nejznámější je Zlatý trh.